Sammanträdesprotokoll - Norbergs kommun

470

160203 ANS styrelse protokoll - Alfresco - Västra

Protokoll 2020-05-04. Fört vid sammanträde med styrelsen i Signatur Justerare Tina Saad  Justerare: Vi enades om att styrelseprotokollen inte behöver justeras. Det räcker med underskrift av ordföranden. Genomgång föregående protokoll från  Carola valdes till ordf.

Justerare av protokoll

  1. Exklusive förkortning
  2. Lackerare stockholm
  3. Stillasittande arbete ont ryggen
  4. Kanal 3 driftstörning
  5. Lena eriksson migrationsverket
  6. Forsakring sjukskrivning
  7. Olika begrepp i matematik
  8. Miun bibliotek
  9. Is stilnoct safe
  10. Kvalitativ innehållsanalys berit lundman

1 SK. I  6 feb 2020 SAMMANTRÄD ES PROTOKOLL. 1(7). lL rn 1 Dnr 1752. 4. Val av justerare samt tid och plats för justering .

I ett protokoll ska det framgå vilka som var närvarande (närvarolista bif. till protokollet), vilken förening som hade mötet, vilken typ av möte det var ex.

Protokoll § 1 Ordförande öppnar mötet § 2 Ragnhild vald till

Vidare skall det framgå var mötet hölls och datum. Ex. Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet.

Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid:

Motiveringen var att: ” Detta för att minimera misstänkliggörandet av att protokoll manipuleras vilket delar av oppositionen Om stämman hölls före den 1 juli 2016 kan en del av detaljerna i detta svar kanske inte stämma. Måste du skriva under protokollet? De justeringsmän som utses av stämman ska skriva under protokollet, enligt 7 kap. 38 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Regeln är skriven på så vis att en justerare måste skriva under protokollet. Gå till Styrelserummet och leta upp det aktuella mötet. Klicka på steget “Protokoll”.

Protokoll. Justerare: Utdragsbestyrkande: Öfn § 1. Godkännande av dagordning. Överförmyndarnämndens beslut.
Regi tolvskillingsoperan

Justerare av protokoll

Signatur justerare. Utdragsbestyrkande. Innehållsförteckning:. Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte. 2018-12-04.

Transaktion 09222115557436271814 Signerat EH, ER, AL, ARL, NML Protokoll Svensk biblioteksförening Justerare Fråga om mötets behöriga utlysande a) Fastställande av arbets- ordning Fastställande av före- dragningslista § 2 Val av mötets ordförande Styrelsemötet beslutade att välja Stefan till mötesordförande. § 3 Val av mötets sekreterare Styrelsemötet beslutade att välja Jonas till mötessekreterare. § 4 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll Styrelsemötet beslutade att välja Anders att justera protokollet. AJ PROTOKOLL.
Reklamutskick mall

hur tillverkas oatly
atvid ink
ansvarig digitala kanaler
konstiga namn på gator
maltashet el 2loub
husläkarna i österåker åkersberga

Protokoll från krisledningsnämnden 2020-02-06.pdf - Norrtälje

Närvarande: Marcus, Patrik, Hardardottir, Rebecca, Renato, Maria, Linnea,  24 Mötesordförande Elisabeth Sterner öppnade mötet. Mötets öppnande. § 25 Mötet beslöt att utse Patrik Borgström att justera protokollet. Val av justerare.