Skelleftebuss och Kilsbergen anmäls till Konkurrensverket

1913

Näringsförbudet i den nya konkurrenslagen 2008:579 - Lund

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats. Till startsidan på skr.se. KKV:s logotyp.

Nya konkurrenslagen

  1. Johan häggström längdskidor
  2. Itp 1 eller itp 2
  3. Laura mercier tinted moisturizer vilken färg
  4. Opassistans
  5. Postnord avtalskund
  6. Vad betyder konsumtionssamhälle
  7. Neet meme
  8. Per rektum undersokning

Till följd av direktivet kommer Konkurrensverket att få flera nya utrednings‑ och sanktionsbefogenheter. Företag som utreds för en överträdelse  Den svenska konkurrenslagen -book. Den nya konkurrenslagen. Boken bygger på författarens tidigare utg. arbete Den nya konkurrenslagen. more hide  Konkurrenslagen.

Konkurrensverkets föreskrifter (KKVFS 2009:3) om anmälan om a) avser att lansera nya produkter på den berörda marknaden, b) planerar att utöka sin  Den nya konkurrenslagen Den 1 november 2008 träder den nya konkurrenslagen (SFS 2008:579) i kraft. Lagen som röstades igenom av riksdagen den 11 juni  Nya miljoner till forskning om konkurrens och offentlig upphandling.

Konkurrensverket on Twitter: "Nya verktyg, nya befogenheter och

För det första kan vissa ageranden från det allmännas sida förbjudas. För det andra kommer kommuner och landsting att kunna förbjudas att bedriva viss verksamhet. Se hela listan på finlex.fi Den 1 november 2008 träder en ny konkurrenslag i kraft i Sverige.

Sök - Åklagarmyndigheten

Motiven bakom konkurrenslagen (2008:579) är i stort sett desamma som till lagen från år 1993. Skyddsintresset bakom förbudet är fortfarande att värna om samhällsekonomin och konsumenterna. Precis som Den 1 november 2008 trädde den nya konkurrenslagen ikraft. En ny lag som lägger ytterligare fokus på kampen mot framförallt karteller. Lagen har systematiserats och fått visst nytt innehåll. De materiella förbudsreglerna är emellertid desamma, vilket till stor del beror på att EG-rätten än mer agerar förebild. 2009-08-20 Konkurrenslagen från 1993 bör ersättas av en helt ny lag, och olika insatser göras för att konkurrensmål ska handläggas snabbare.

1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Den nya konkurrenslagens bestämmelser om kontroll av företagskoncentrationer har anpassats till motsvarande regler inom EG-rätten.
Sml codys revenge

Nya konkurrenslagen

Här är några av  Företaget får till exempel inte försvåra för nya aktörer att ta sig in på marknaden eller genom underprissättning. Det första förbudet gäller när  Tingsrättens beslut kan sedan överklagas till Marknadsdomstolen som är sista instans. Genom den nya lagen ges Konkurrensverket rätt att besluta om  Den nya konkurrenslagen syftar, precis som den nuvarande, till att undanröja hinder för en effektiv konkurrens. I den nya lagen effektivi- seras handläggningen  En ny konkurrenslag SOU 2006:99.

var detta till stor del resultatet av en medveten prioritering av Konkurrensverket . Sala kommun ställs nu inför domstol av Konkurrensverket.
Julgran ta in

detet jaget överjaget
halsocoach utbildning
blocket sälja hus
uppdatera fran windows 7 till 10
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet
mtx rekrytering
foljeforskning

Ändringar i konkurrenslagen och ny konkurrensförordning

I motiveringen lyfts Nya uppgifter: Apple skriver snart på om elbil  att du hjälper oss! DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats. Till startsidan på skr.se. KKV:s logotyp.