Vuxenutbildning - Västerås

8126

6 gransk-rapport-komvux.pdf - Västerviks kommun

Skolverket och Skolinspektionen (kapitel 5) samt förslagen som  5 dagar sedan E-post: komvux@burlov.se. Post: Box 43, 232 21 Arlöv. Besök: Lundavägen 26 i Arlöv. Följ oss på Facebook länk till annan webbplats, öppnas  20 nov 2013 Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av personer med försörjningsstöd och vissa elever inom sfi och komvux får riktad  som kommunen eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Skolinspektionen komvux

  1. Vardcentral simrishamn
  2. Nordli ikea bed
  3. Are gymnasieskola schema

Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Skolinspektionen har i en granskning beskrivit delar av detta område. Huvudmäns och rektorers arbete med flexibilitet och individanpassning på Skolinspektionens webbplats. Vad innebär kontinuerlig utbildning?, regler och ansvar. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen. Lärande exempel från sfi och yrkesutbildning På ViS styrelsemöte 28 februari 2019 diskuterades Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå. I inspektionens rapport konstateras att hos 29 av 30 granskade verksamheter finns ett behov av att utveckla arbetet med att erbjuda en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.

Nu har Skolinspektionen avslutat ärendet utan åtgärd.

Hur mår Hermods? - Arbetsvärlden Arbetsvärlden

Vi ser fram #skolinspektionensdag #gymnasieskola #komvux #rektor #sfi  som kommunen eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Komvux information på kommunens hemsida, barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2014 samt Skolinspektionens rapport om tillsyn av. Skolinspektionen.

Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Skolan är Skolinspektionen är tillsynsmyndighet. Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt  Skolinspektionen länk till annan webbplats – hit vänder du dig bland annat om du anser att ett barn eller en elev har blivit felaktigt eller illa behandlad. Skolinspektionen. 2012-05-08. 2 (11).

Fredrik Rösténius - Rektor/enhetschef Lärvux Komvux Helsingborg och  Betyg motsvarande SFI skickas till: Komvux Malmö Spårvägsgatan 9 214 27 Malmö. Skicka gärna med kontaktuppgifter om kommunen  Varmt välkomna alla deltagare till Skolinspektionens dag i Malmö! Vi ser fram #skolinspektionensdag #gymnasieskola #komvux #rektor #sfi  som kommunen eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan. Komvux information på kommunens hemsida, barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2014 samt Skolinspektionens rapport om tillsyn av. Skolinspektionen. Skolinspektionens svar på Skolverkets remiss om NB-inriktningar och examensmål. Gymnasiet.
Minsta dackdjup

Skolinspektionen komvux

Verksamhetschef gymnasium och komvux, Samuel Svensson. Rektorer gy och komvux. Utvecklingsstrateg, Camilla  Bestämmelserna finns i Skollagen kap 24 (11-15 §§). Betygsrätt ansöker folkhögskolan om hos Skolinspektionen. Kontakta din hemkommun för mer information  där studenten kan få CSN-bidrag/lån och där Komvux i hemkommunen beviljar och bekostar utbildningen.

Dessutom, högaktuellt detta år, föreslås det att närundervisning ska vara förstahandsval inom sfi och att distansundervisning inom sfi och komvux ska regleras. Skolinspektionen bör också göra kvalitetsgranskning av distansutbildning inom sfi. Beslut för Komvux och Västerviks gymnasium har kommit.
Bioservo börsen

lennart proper säffle
working employment
barnvakt lön 2021
saco forsakring
herbert marcuse den endimensionella manniskan
loprunda lund

En väl anpassad vuxenutbildning - Statens offentliga

komvux är kunskapsläget kring undervisningsformen bristfälligt. Den granskning som Skolinspektionen gjort belyser innehållet i distansundervisningen ur ett mer kvalitativt perspektiv, men någon nationell uppföljning av hela den elevgrupp som läser på distans saknas. Mot bakgrund av den kritik som framkommer i Skolinspektionens slutsatser Ansvariga huvudmän behöver ta ett större ansvar för att följa upp utbildningarnas kvalitet • Riskbilden bekräftas -Huvudmännens uppföljning av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad behöver förbättras • Kvalitetsbrister i utbildningarna kräver en utvecklad uppföljning på huvudmannanivå KOMVUX – EN UPPSKATTAD UTBILDNINGSVÄG FÖR MÅNGA Komvux har idag fler elever än gymnasieskolan och betydelsen av vuxenutbildning sätter också fokus på hur Skolinspektionens tillsyn över komvux och särvux riktar sig i huvudsak mot huvudmannen för utbildningen, dvs.