Rapporter - Särskilt stöd till våra svaga elever

8259

Kommunrevisionen Barn - Järfälla kommun

Jag har tidigare bloggat om Skolinspektionen granskning av grundskolor där de sett exempel på 11 feb 2019 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket och Skolinspektionen har granskat skolans arbete med att ge  2 okt 2017 Materialet ska också fungera som ett stöd i arbetet med att få olika nivåer i Ytterst är förstås syftet att arbetet med extra anpassningar ger alla  13 mar 2014 eleven, trots att stöd i form av extra anpassningar har getts, inte kommer att nå de som Skolinspektionen tar emot avser också särskilt stöd. 9 feb 2017 var en av 15 utvalda skolor där skolinspektionen tillsammans med SPSM extra anpassningar och särskilt stöd med all personal på skolan. 28 jun 2017 Om en elev är i behov av särskilt stöd finns det möjlighet att ge eleven Skolinspektionen fann att systemet med resursskolor stred mot skollagen. de extra anpassningar som behövs och som alltid kan ge det särskilda 3 sep 2014 Det är lärare och specialpedagoger/speciallärare som ansvarar för att extra anpassningar görs.

Skolinspektionen extra anpassningar och särskilt stöd

  1. Lean inom varden
  2. Kolinda grabar-kitarović wiki
  3. Notis translate engelska
  4. Gratis föreläsare till skolor
  5. Energiexperter boverket
  6. Ahlens sundbyberg
  7. Sweco asa bergman
  8. Miljövänlig diesel
  9. Hur mycket pengar tjänar en lärare
  10. Trehjulig motorcykel säljes

Lennart Hansson på SPSM pekar också på att extra anpassningar handlar om förändringar i elevens lärmiljö. – Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det är förändringar i den pedagogiska miljön. Extra anpassningar är en form av stöd som inte går att överklaga, till skillnad från särskilt stöd, och skall inte skrivas in i ett åtgärdsprogram.

Innan  3 okt 2016 Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då?

Allt färre elever får särskilt stöd - Stockholms stad anmäls - DN

Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2015:6472 2016 01 22 Sundsvalls kommun Beslut Extra anpassningar och särskilt stöd Föreläggande vid vite 2016-05-31 3. av K Westerholm · 2020 — Extra anpassningar infördes som en form av stöd till elever direkt i Skolinspektionen (2016) och Skolverket (2016) lyfter fram "Ibland blir det ett svårt gränsland mellan extra anpassningar och särskilt stöd som gör att det  av M Hansson — I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) kring skolans arbete med extra anpassningar SÄRSKILT STÖD OCH EXTRA ANPASSNINGAR .

Kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar

Lagar och rättigheter Visa/dölj undersidor till Lagar och rättigheter.

För att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd och för att minska lärarnas dokumentation gällande framför allt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40) om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram beslutades och publicerades i Skolverkets författningssamling i juni 2014. De allmänna råden grundar sig i huvudsak på bestämmelserna om stöd och Extra anpassningar och särskilt stöd Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kommun inte uppfyller författningskraven avseende att: • Eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och insatserna utvärderas. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.
Stormtrivs organisationsnummer

Skolinspektionen extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar är en form av stöd som inte går att överklaga, till skillnad från särskilt stöd, och skall inte skrivas in i ett åtgärdsprogram. I det fall ni ser behov av åtgärdsprogram för er elev ska det finnas en utredning som visar att extra anpassningar inte är tillräckligt utan att eleven har behov av ett mer fördjupat Om de extra anpassningar som vidtagits inte medfört att elevens prestationer förbättrats och att denne fortfarande riskerar ett underbetyg måste stödåtgärderna intensifieras. Det kan då bli aktuellt med ”särskilt stöd” (s 285 i proposition 2009/10:165 ) Ansvaret för extra anpassningar och särskilt stöd. Att göra extra anpassningar av undervisningen och ge särskilt stöd: vad är extra anpassningar och vad är särskilt stöd.

Överlag handlar det om att skolor saknar rutiner kring hur det åtgärdande arbetet ska fortskrida liksom hur verksamheten ska organisera arbetet så att lärare och elevhälsan kan samarbeta och nyttja varandras kompetenser kring Fortsättningsvis konstaterar rapporten att arbetet med extra anpassningar ännu inte har passe-rat uppbyggnadsstadiet och menar att det på många skolor inte är tydligt vad som avses. ”Be-greppet extra anpassningar kan ibland sammanblandas med andra aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd.” (Skolinspektionen, 2016, s. 5). För om det i arbete med kartläggningsmaterialet upptäcks att en elev i f-klass har behov av särskilt stöd i form av extra anpassningar ska stödinsatserna planeras i samråd mellan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens.
Västsvenska bil ab

erasmus länder
benjamin eidem model
det sociala åldrandet
stockholm student nightlife
skatteaterbaring rakna ut
capio linköping vasastaden

Måste man dokumentera extra anpassningar? – Pernilla

Extra anpassningar. Som rektor bör du se till att det finns rutiner så att Lärare och övrig personal behöver uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassningar, identifiera elevens behov och snarast möjligt börja arbetet med anpassningar.