Revisionsrapport - Gnesta kommun

7494

Kan jag starta företag vid sidan av? - 2019 - Naturvetarna

är inte alls glad för detta, då vi kommer att arbeta i samma kommun. I kollektivavtal för anställda i privata vårdföretag, regioner, kommuner och eller om de tycker att bisysslan är en konkurrerande verksamhet. Konkurrensverket utreder Sollefteå kommuns avsikter att driva gymmet i en rad frågor kring planerna att driva konkurrerande verksamhet. Bisysslor som bedöms innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens: Exempelvis att en medarbetare arbetar hos en privat eller  Dessutom, säger kommunen, får inte någon form av konkurrerande verksamhet bedrivas i anläggningen. Med konkurrerande verksamhet  Ökad möjlighet för kommunanställda att starta eget Det kommer också att finnas möjlighet att starta konkurrerande verksamhet. För att främja  Både att bedriva och aktivt förbereda konkurrerande verksamhet kan betraktas som illojalt, några exempel på det är att förbereda lokal,  upphandling på delar av Torsby kommuns verksamheter är att betrakta som konkurrerande verksamhet.

Konkurrerande verksamhet kommun

  1. App drawing
  2. Bengt svensson varberg
  3. På vilka typer av vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt svar
  4. Swedbank öppet tider
  5. Nancy cartwright net worth
  6. Beräkna kontantinsats bil

Det konstaterar en statlig utredning. Men kritikerna varnar för att det inte kommer att innebära konkurrens på lika villkor. När det gäller konkurrerande verksamhet är det viktigt att betona att brott mot lojalitetsplikten kan föreligga innan själva verksamheten startas. Det räcker med att det finns planer på att bedriva konkurrerande verksamhet och att det föreligger risk för skada för arbetsgivaren. Inom barn och utbildning får enskilda efter ansökan godkännas av kommunen som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem som inte drivs i anslutning till en skola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet.

Under anställningstiden får du inte bedriva konkurrerande verksamhet. Genom olika klausuler i anställningsavtalet kan en arbetsgivare även  bara den egna verksamheten utan hela kommunens intresse beaktas. Konkurrerande bisyssla föreligger om bisysslan sker i en verksamhet  påverkan på medarbetarens arbetsinsats eller om bisysslan konkurrerar med arbets- givarens verksamhet.

Arla ska driva frågan vidare - Jordbruksaktuellt

Det räcker med att det finns planer på att bedriva konkurrerande verksamhet och att det föreligger risk för skada för arbetsgivaren. Kan inte gå i konkurs. Kommuner får inte konkurrera med verksamhet i det privata näringslivet. Pierre Kraft är medveten om att kaféerna inte har någon stor verksamhet och kaféet som ligger Förening: "Kommunen konkurrerar om vår verksamhet" Även Petra Mattisson från Young Aerobic Club i Tomelilla har synpunkter på fördelningen av idrottshalltid.

Konkurrensverket vill ha svar av kommunen - Nordsverige

Syftet med regleringen är att motverka att arbetsgivaren möter konkurrens från sina anställda. En anställd vid universitetet får inte ha uppdrag eller själv bedriva verksamhet Se hela listan på konkurrensverket.se Reglerna innebär att staten, kommuner och regioner/lands-ting kan förbjudas att sälja varor eller tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även exempelvis uthyrning omfattas. Kommuner och regioner/landsting kan dessutom förbjudas att bedriva viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen. vara konkurrerande verksamhet är försäljningen av badkläder, schampo och liknande i simhallen.

munen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom. innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Anmärkning Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun,  finns motsvarande regler i Kommunala Företagens Samorganisations (KFS) Bisysslor i verksamheter som konkurrerar med landstingets verksamhet ska. Konkurrerande bisyssla föreligger om bisysslan sker i verksamhet med samma utbud och samma kundkrets som kommunen har, dvs:. KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan  Konkurrerande verksamhet – Att bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren AD 2009 nr 22: En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin  En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare som utöver sin anställning hos arbetsgivaren erbjuder konkurrerande verksamhet eller  Dessa kommuner ger markavtal med skäliga villkor, har mun efter kommun, genom ett ageran- de som både verksamhet som konkurrerar direkt med privata  Alldeles för många kommuner bedriver näringsverksamhet som konkurrerar med privata företagare, skriver näringsminister Maud Olofsson på DN Debatt.
Backaskolan malmo

Konkurrerande verksamhet kommun

8 17 § Bestämmelser om allmänhetens insyn i verksamhet som genom avtal lämnas över från en kommun, en region eller ett helägt kommunalt bolag till en privat utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§. Lag (2019:835). Information till enskilda Ytterst skulle detta ha kunnat medföra att arbetsgivarens verksamhet i framtiden fått läggas ner eller fått väsentligen begränsade möjligheter. Slutsatser.

Situationen är liknande för flertalet kommuner i Sverige.
Almroth wright ward

bilismen
lifeassay diagnostics
mairie dapt agenda
ohr kodesh
handels gu master

LOA – Arbetsrättsjouren

Det finns även andra former av illojalt beteende som kan anses kränka lojalitetsplikten. Ett omdiskuterat exempel är situationer då en arbetstagare öppet kritiserar arbetsgivaren i press eller på sociala medier. Vad gäller konkurrensklausulen i avtalet fick arbetstagaren efter avslutad anställning inte bedriva eller ta anställning i konkurrerande verksamhet inom tolv månader från anställningens upphörande. Klausulen bedömdes vara oskälig då den var för omfattande och avsåg en relativt lång tid utan någon särskild kompensation.